TCVN 9640-2013 - Muối (Natri Clorua) Công Nghiệp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9640-2013 - Muối (Natri Clorua) Công Nghiệp
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối (natri clorua) được sử dụng làm nguyên liệu dùng trong công nghiệp. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  TCVN 3973, Muối ăn (natri clorua) - Phương pháp thử
  TCVN 3974:2007 (CODEX STAN 150-1985, Rev.1-1997, Amend.1-1999, Amend.2-2001), Muối thực phẩm
  ISO 2479, Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinations [Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp - Xác định tạp chất không tan trong nước hoặc axit và chuẩn bị các dung dịch cho các phép xác định khác]

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page