TCVN 9723-2013 - Cà Phê Và Sản Phẩm Cà Phê - Xác Định Hàm Lượng Cafein Bằng Sắc Ký Lỏng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9723-2013 - Cà Phê Và Sản Phẩm Cà Phê - Xác Định Hàm Lượng Cafein Bằng Sắc Ký Lỏng Hiệu Năng Cao (Hplc) - Phương Pháp Chuẩn
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để xác định hàm lượng cafein của: cà phê nhân; cà phê rang; cà phê hòa tan, loại thông thường và loại đã tách cafein; các sản phẩm cà phê hòa tan hỗn hợp (ví dụ: hỗn hợp cà phê/chicory (rễ rau diếp xoăn) hoặc đồ uống từ cà phê kiểu capuccino).
  TCVN 9723:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 20481:2008;
  TCVN 9723:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

   

Share This Page