TCVN 9790-2013 - Dầu Thô Và Nhiên Liệu Đốt Lò (FO) - Xác Định Cặn Bằng Phương Pháp Chiết

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 29, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9790-2013 - Dầu Thô Và Nhiên Liệu Đốt Lò (FO) - Xác Định Cặn Bằng Phương Pháp Chiết
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định cặn có trong dầu thô và nhiên liệu đốt lò bằng cách chiết với toluen. Độ chụm của phương pháp này áp dụng cho dải các hàm lượng cặn từ 0,01% khối lượng đến 0,40% khối lượng, tuy nhiên những hàm lượng cao hơn cũng có thể xác định được. Độ chụm đối với dầu tái chế và dầu cacte (dầu trục khuỷu) là chưa biết và cần tiến hành thử nghiệm bổ sung để xác định độ chụm đó. Các giá trị tính theo đơn vị SI là giá trị tiêu chuẩn. Các giá trị ghi trong hoặc chỉ dùng để tham khảo. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các giới hạn qui định trước khi đưa vào sử dụng. Xem thêm 5.1.1.6 và 6.1 về các cảnh báo cụ thể.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page