TCVN 9831-2013 - Băng Hình Đĩa Hình Phim Video - Bản Gốc - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh Âm Thanh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9831-2013 - Băng Hình Đĩa Hình Phim Video - Bản Gốc - Yêu Cầu Kỹ Thuật Về Hình Ảnh Âm Thanh Và Phương Pháp Kiểm Tra
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh, âm thanh và phương pháp kiểm tra đối với bản gốc băng hình, đĩa hình phim video. Tiêu chuẩn này không áp dụng với các bản gốc băng hình, đĩa hình phim video thuộc danh mục được miễn trừ kỹ thuật nêu tại Phụ lục A. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 5830 : 1999, Truyền hình - Các thông số cơ bản;
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9831:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Băng hình, đĩa hình phim video. Bản gốc. Yêu cầu kỹ thuật về hình ảnh và âm thanh và phương pháp kiểm tra
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-09-24, 2939/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Video tapes and video discs. Master. Image and audio technical requirements and verification methods
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/237046/279953/vi_tcvn9831_2013.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 17, 2017

Share This Page