TCVN 9879-2013 - Sơn - Xác Định Độ Nhớt KU Bằng Nhớt Kế Stomer

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9879-2013 - Sơn - Xác Định Độ Nhớt KU Bằng Nhớt Kế Stomer
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ nhớt KU của sơn và lớp phủ bằng nhớt kế Stormer. Các giá trị đo trong hệ SI được áp dụng trong tiêu chuẩn này. Các giá trị đưa ra trong ngoặc đơn chỉ là những kết quả chuyển đổi đơn thuần. Tiêu chuẩn này không đưa ra tất cả các thông số an toàn liên quan, trừ khi được kết hợp với các tiêu chuẩn sử dụng kèm theo. Trách nhiệm của người sử dụng tiêu chuẩn này là thiết lập các quy trình thực nghiệm phù hợp, an toàn và áp dụng các giới hạn trước khi sử dụng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9879:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sơn - Xác định độ nhớt KU bằng nhớt kế Stormer
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-11-29, 3712/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Paint. Measuring krebs unit (KU) viscosity using the Stormer-type viscometer
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ASTM D562:2010

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 24, 2017

Share This Page