TCVN 9889-1-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Loại Không Tự Phục Hồi Dùng Cho Hệ Thống Điện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9889-1-2013 - Tụ Điện Công Suất Nối Song Song Loại Không Tự Phục Hồi Dùng Cho Hệ Thống Điện Xoay Chiều Có Điện Áp Danh Định Đến Và Bằng 1000V - Phần 1 Yêu Cầu Chung - Tính Năng Thử Nghiệm Và Thông Số Đặc Trưng - Yêu Cầu An Toàn - Hướng Dẫn Lắp Đặt Và Vận Hành
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho khối tụ điện và dãy tụ điện chủ yếu được thiết kế để hiệu chỉnh hệ số công suất của hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định đến và bằng 1 000 V và tần số từ 15 Hz đến 60 Hz. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các tụ điện được thiết kế để sử dụng trong mạch lọc công suất. Các định nghĩa, yêu cầu và thử nghiệm bổ sung đối với tụ lọc được nêu trong Phụ lục A. Các yêu cầu bổ sung đối với tụ điện được bảo vệ bằng các cầu chảy bên trong cũng như các yêu cầu đối với cầu chảy bên trong được cho trong IEC 60931-3.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9889-1:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Tụ điện công suất nối song song loại không tự phục hồi dùng cho hệ thống điện xoay chiều có điện áp danh định đến và bằng 1 000 V. Phần 1: Yêu cầu chung - Tính năng, thử nghiệm và thông số đặc trưng - Yêu cầu an toàn - Hướng dẫn lắp đặt và vận hành
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-26, 4077/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Shunt power capacitors of the non-self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV. Part 1: General. Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60931-1:1996 with amendment 1:2002
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8C13E7AAD28F69B/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 22, 2017

Share This Page