TCVN 9898-2-1-2013 - Tụ Điện Hai Lớp Có Điện Dung Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 2-1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9898-2-1-2013 - Tụ Điện Hai Lớp Có Điện Dung Không Đổi Dùng Trong Thiết Bị Điện Tử - Phần 2-1 Quy Định Kỹ Thuật Cụ Thể Còn Để Trống - Tụ Điện Hai Lớp Dùng Cho Các Ứng Dụng Công Suất - Mức Đánh Giá EZ
  Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống. Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống là tài liệu bổ sung cho quy định kỹ thuật từng phần và có các yêu cầu về văn phong, cấu trúc và nội dung tối thiểu của quy định kỹ thuật cụ thể. Quy định kỹ thuật cụ thể không phù hợp với các yêu cầu này không được xem là phù hợp với quy định kỹ thuật IEC cũng không được coi chúng được mô tả. Khi dự thảo các quy định kỹ thuật cụ thể nội dung của Điều 1.4 của quy định kỹ thuật từng phần phải được tính đến.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9898-2-1:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Tụ điện hai lớp có điện dung không đổi dùng trong thiết bị điện tử. Phần 2-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống. Tụ điện hai lớp dùng cho các ứng dụng công suất. Mức đánh giá EZ
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013-12-31, 4208/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Fixed electric double-layer capacitors for use in electronic equipment. Part 2-1: Blank detail specification. Electric double-layer capacitors for power application. Assessment level EZ
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 62391-2-1:2006
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/52AC3EC41B25F36/

  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 21, 2017

Share This Page