TCVN 9944-7-2013-ISO - Phương Pháp Thống Kê Trong Quản Lý Quá Trình - Năng Lực Và Hiệu Năng - Phần 7

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 1, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9944-7-2013-ISO - Phương Pháp Thống Kê Trong Quản Lý Quá Trình - Năng Lực Và Hiệu Năng - Phần 7 Năng Lực Của Quá Trình Đo
  Tiêu chuẩn này đưa ra quy trình xác nhận hiệu lực hệ thống đo và quá trình đo để tuyên bố quá trình đo xác định có thể đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ đo cụ thể với khuyến nghị về chuẩn mực chấp nhận hay không. Chuẩn mực chấp nhận được xác định là số năng lực (CMS) hoặc tỷ số năng lực (QMS). Tiêu chuẩn này theo cách tiếp cận nêu trong TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM) và thiết lập một quy trình đơn giản, cơ bản cho việc ấn định và kết hợp các thành phần độ không đảm bảo được sử dụng để ước lượng chỉ số năng lực của một quá trình đo thực tế.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 9944-7:2013
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 7: Năng lực của quá trình đo
  • Năm ban hành/Publishing Year 2013, ....../QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Statistical methods in process management -- Capability and performance -- Part 7: Capability of measurement processes
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 22514-7:2012
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/6CFF27997C074A6/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page