TCVN 9945-8-2018-ISO - Biểu Đồ Kiểm Soát - Phần 8 Kỹ Thuật Lập Biểu Đồ Cho Các Loạt Chạy Ngắn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 2, 2020.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9945-8-2018-ISO - Biểu Đồ Kiểm Soát - Phần 8 Kỹ Thuật Lập Biểu Đồ Cho Các Loạt Chạy Ngắn Và Các Lô Hỗn Hợp Nhỏ
  TCVN 9945-8:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 7870-8:2017.
  TCVN 9945-8:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 69 Ứng dụng các phương pháp thống kê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  • Số hiệu: TCVN 9945-8:2018
  • Tiêu đề (Tiếng Việt): Biểu đồ kiểm soát. Phần 8: Kỹ thuật lập biểu đồ cho các loạt chạy ngắn và các lô hỗn hợp nhỏ
  • Tiêu đề (Tiếng Anh): Control charts. Part 8: Charting techniques for short runs and small mixed batches
  • Số trang: 39
  • Năm ban hành: 2018-12-28, 4132/QĐ-BKHCN
  • Tương đương: ISO 7870-8:2017
  • Trạng thái tài liệu (Hiệu Lực A, Hủy H) Còn hiệu lực-A
  • Chỉ số phân loại ISC: Ứng dụng các phương pháp thống kê
  Link Download
  https://nitroflare.com/view/8098B0BF52EE55F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page