TCVN 9965-2013 - Công Nghệ Thông Tin - Kỹ Thuật An Ninh - Hướng Dẫn Tích Hợp Triển Khai

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9965-2013 - Công Nghệ Thông Tin - Kỹ Thuật An Ninh - Hướng Dẫn Tích Hợp Triển Khai TCVN ISO-IEC 27001 Và ISO-IEC 20000-1
  Mối quan hệ giữa an ninh thông tin và quản lý dịch vụ rất chặt chẽ mà nhiều tổ chức đã nhận diện các lợi ích của việc đáp ứng đối với cả hai tiêu chuẩn: TCVN ISO/IEC 27001 về an ninh thông tin và ISO/IEC 20000-1 về quản lý dịch vụ. Với một tổ chức, điều này phổ biến để tăng cường cách thức vận hành để phù hợp với các yêu cầu của một Tiêu chuẩn quốc tế và tạo ra các nâng cấp sau này để phù hợp với các yêu cầu của các tiêu chuẩn khác. Một số lượng các ưu điểm trong việc triển khai một hệ thống quản lý tích hợp được không chỉ được chia thành các dịch vụ được cung cấp mà còn cho việc bảo vệ của các tài sản thông tin. Các lợi ích này có thể được trải nghiệm khi một tiêu chuẩn được triển khai trước các tiêu chuẩn khác, hoặc cả hai tiêu chuẩn đều được triển khai đồng thời. Đặc biệt, việc quản lý và các quy trình tổ chức có thể dẫn đến các lợi ích từ các điểm giống nhau giữa các Tiêu chuẩn quốc tế và các mục tiêu chung giữa chúng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page