TCVN 9976-2013 - Thịt Và Thủy Sản - Định Lượng Escherichia Coli

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 22, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9976-2013 - Thịt Và Thủy Sản - Định Lượng Escherichia Coli Bằng Phương Pháp Sử Dụng Đĩa Đếm Petrifilm
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM để định lượng Escherichia coli trong thủy sản và thịt, bao gồm cả thịt gia cầm. Phương pháp này đã được đánh giá liên phòng thử nghiệm, các kết quả được nêu trong Phụ lục A và Tài liệu tham khảo [1].
  TCVN 9976:2013 được xây dựng trên cơ sở AOAC 998.08 Confirmed Escherichia coli Counts in Poultry, Meats, and Seafood. Dry Rehydratable Film Method PetrifilmTM E. coli/Coliform Count Plate;
  TCVN 9976:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page