TCVN 9977-2013 - Thực Phẩm - Định Lượng Tổng Vi Sinh Vật Hiếu Khí Bằng Phương Pháp Sử Dụng Đĩa Đếm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9977-2013 - Thực Phẩm - Định Lượng Tổng Vi Sinh Vật Hiếu Khí Bằng Phương Pháp Sử Dụng Đĩa Đếm Petrifilm
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM để định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm. Phương pháp này đã được đánh giá liên phòng thử nghiệm, các kết quả được nêu trong Phụ lục A và Tài liệu tham khảo [1]. Phương pháp này sử dụng các đĩa cấy chứa môi trường dinh dưỡng khô và chất tạo đông tan được trong nước lạnh. Cho các dung dịch huyền phù mẫu thử chưa pha loãng hoặc đã pha loãng vào các đĩa với lượng 1 ml mỗi đĩa. Dàn đều dung dịch huyền phù trên diện tích khoảng 20 cm2. Chất tạo đông có trong thành phần của đĩa sẽ làm môi trường dinh dưỡng trong đĩa đông lại. Đĩa được ủ ấm ở 35 oC ± 1 oC trong 48 ± 3 h rồi đếm khuẩn lạc. Chỉ sử dụng thuốc thử tinh khiết phân tích và nước cất hoặc nước có chất lượng tương đương, trừ khi có quy định khác.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page