TCVN 9978-2013 - Sản Phẩm Sữa - Định Lượng Coliform Và Tổng Vi Sinh Vật Hiếu Khí

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 9978-2013 - Sản Phẩm Sữa - Định Lượng Coliform Và Tổng Vi Sinh Vật Hiếu Khí Bằng Phương Pháp Sử Dụng Đĩa Đếm Petrifilm
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng đĩa đếm PetrifilmTM để định lượng coliform và tổng vi sinh vật hiếu khí trong các sản phẩm sữa. Phương pháp này đã được đánh giá liên phòng thử nghiệm, các kết quả được nêu trong Phụ lục A và Tài liệu tham khảo [2], [3]. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • TCVN 9978-2013
  • TCVN/TC/F13 Phương pháp phân tích và lấy mẫu
  • Năm 2013
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/0...ợng+Coliform+Và+Tổng+Vi+Sinh+Vật+Hiếu+Khí.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page