TCVN IEC-ISO 17065-2013 - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 23, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN IEC-ISO 17065-2013 - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Đối Với Tổ Chức Chứng Nhận Sản Phẩm, Quá Trình Và Dịch Vụ
  Mục đích chung của chứng nhận sản phẩm, quá trình hay dịch vụ là mang lại sự tin cậy cho tất cả các bên quan tâm rằng sản phẩm, quá trình hay dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu quy định. Giá trị của chứng nhận là mức độ tin cậy và tin tưởng được thiết lập thông qua sự thể hiện tính khách quan và năng lực trong việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định của một bên thứ ba.
  TCVN ISO/IEC 17065:2013 thay thế TCVN 7457:2004 (ISO/IEC Guide 65:1996);
  TCVN ISO/IEC 17065:2013 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17065:2012;
  TCVN ISO/IEC 17065:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page