TCVN ISO 14004-2017-ISO - Hệ Thống Quản Lý Môi Trường - Hướng Dẫn Chung Về Áp Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 14, 2018.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN ISO 14004-2017-ISO - Hệ Thống Quản Lý Môi Trường - Hướng Dẫn Chung Về Áp Dụng
  Đạt được sự cân bằng giữa môi,trường, xã hội và kinh tế luôn được coi là cần thiết để đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng các nhu cầu họ. Sự phát triển bền vững lả mục tiêu có thể đạt được bằng cách cân bằng ba trụ cột về khả năng phát triển bền vững: môi trường, xã hội và kinh tế. Các tổ chức dù là tổ chức công hay tư, dù lớn hay nhỏ, trong các nền kinh tế đã hay đang phát triển, đều gây tác động đến môi trường và ngược lại cũng chịu ảnh hưởng bởi môi trường. Sự nhận thức ngày càng được nâng cao rằng sự phát triển và phúc lợi của con người là phụ thuộc vào việc gìn giữ và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, theo đó phụ thuộc vào tất cả các hoạt động và năng suất sản xuất của con người. Để đạt được kết quả hoạt động môi trường hợp lý cũng đòi hỏi cam kết của tổ chức thực hiện theo một phương pháp tiếp cận có hệ thống và theo sự cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number: TCVN ISO 14004:2017
  • Tiêu đề chuẩn/Title (Vietnamese): Hệ thống quản lý môi trường. Hướng dẫn chung về áp dụng
  • Năm ban hành/Publishing Year: 2017-12-29,3967/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (Tiếng Anh)/Title: Environmental management systems -- General guidelines on implementation
  • Thay thế/Replace: TCVN ISO 14004:2005
  • Tình trạng/Status:
  • Tương đương/Adoption: ISO 14004:2016
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/49915ADB411C10F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page