TCVN ISO 14020-2009 - Nhãn Môi Trường Và Bản Công Bố Môi Trường - Nguyên Tắc Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 4, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN ISO 14020-2009 - Nhãn Môi Trường Và Bản Công Bố Môi Trường - Nguyên Tắc Chung
  Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên tắc hướng dẫn để xây dựng và sử dụng nhãn môi trường và bản công bố môi trường. Tiêu chuẩn này nhằm áp dụng cùng với các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14020. Tiêu chuẩn này không nhằm để sử dụng như là quy định kỹ thuật cho mục đích chứng nhận và đăng ký. Các tiêu chuẩn khác trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14020 là nhất quán với các nguyên tắc đã nêu ra trong tiêu chuẩn này. Các tiêu chuẩn khác hiện hành trong bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 14020 là TCVN ISO 14021, TCVN ISO 14024 và TCVN ISO 14025 (Xem thư mục tài liệu tham khảo).
  • Số hiệu: TCVN ISO 14020-2009
  • Nơi biên soạn: TCVN/TC 207 Quản lý môi trường
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Năm ban hành: 2009
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FA6C7E91C438A72/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page