TCVN ISO 28001-2014 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn Chuỗi Cung Ứng - Thực Hành Tốt Áp Dụng An Toàn Chuỗi

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 1, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN ISO 28001-2014 - Hệ Thống Quản Lý An Toàn Chuỗi Cung Ứng - Thực Hành Tốt Áp Dụng An Toàn Chuỗi Cung Ứng Đánh Giá Và Hoạch Định - Yêu Cầu Và Hướng Dẫn Sử Dụng
  Tiêu chuẩn này đưa ra yêu cầu và hướng dẫn cho các tổ chức trong chuỗi cung ứng quốc tế nhằm
  - xây dựng và áp dụng các quá trình an toàn chuỗi cung ứng;
  - thiết lập và lập thành văn bản mức an toàn tối thiểu của chuỗi cung ứng hoặc phần chuỗi cung ứng;
  - hỗ trợ trong việc đáp ứng tiêu chí về doanh nghiệp ưu tiên (AEO) được lập ra trong khuôn khổ các tiêu chuẩn của tổ chức hải quan thế giới và phù hợp với các chương trình quốc gia về an toàn chuỗi cung ứng.
  Chỉ có cơ quan hải quan quốc gia tham gia mới có thể chỉ định các tổ chức là doanh nghiệp ưu tiên phù hợp với chương trình an toàn chuỗi cung ứng của mình và với các yêu cầu chứng nhận tham dự và kiểm tra xác nhận.
  • TCVN ISO 28001-2014 ISO 28001-2007
  • TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng
  • Năm 2014
  • Số trang: 25
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/b...Ứng+-+Thực+Hành+Tốt+Áp+Dụng+An+Toàn+Chuỗi.doc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page