TCVN ISO 9004:2000 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 17, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Lần ban hành này của TCVN ISO 9004 huỷ bỏ và thay thế TCVN ISO 9004-1:1994 sau khi đã được sửa đổi chi tiết. So với các lần ban hành trước, lần này TCVN ISO 9001 và TCVN ISO 9004 tạo thành một cặp
  nhất quán các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng. Mục đích của TCVN ISO 9004 là đảm bảo chất lượng của sản phầm và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng, trong khi TCVN ISO 9004 dựa trên một khung cảnh rộng hơn về quản lý chất lượng để đưa ra các hướng dẫn về cải tiến kết quả thực hiện.
  TCVN ISO 9004 : 2000 thay thế TCVN ISO 9004 -1:1996.
  TCVN ISO 9004 : 2000 hoàn toàn tương đương với ISO 9004 : 2000.
  TCVN ISO 9004 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page