TCVN ISO-IEC 17021-2011 - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Chung Đối Với Tổ Chức Đánh Giá

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-9-21_10-15-46.png
  ISO 45001 đưa ra khuôn khổ giúp các tổ chức trong việc cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa chấn thương, bệnh tật cho người lao động cũng như chủ động cải tiến kết quả an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN). Nhân sự thực hiện chứng nhận hệ thống quản lý ATSKNN cần có năng lực như quy định trong TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015) và năng lực về hệ thống quản lý ATSKNN cụ thể quy định trong tiêu chuẩn này.
  Tiêu chuẩn này bổ sung cho các yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015), bao gồm cả các nguyên tắc hướng dẫn ở Điều 4 TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015), Điều 4. Cụ thể, tiêu chuẩn này làm rõ những yêu cầu đối với năng lực của nhân sự tham gia vào quá trình chứng nhận nêu ra trong Phụ lục A TCVN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015).
  Các tổ chức chứng nhận có trách nhiệm đối với các bên quan tâm, bao gồm khách hàng của mình và khách hàng của tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận, để đảm bảo chứng nhận hệ thống quản lý ATSKNN đáng tin cậy thông qua việc chỉ sử dụng nhân sự có năng lực thích hợp được chứng tỏ.
  • TCVN ISO/IEC TS 17021-10:2020 ISO/IEC TS 17021-10:2018
  • Đánh giá sự phù hợp - yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý Phần 10: yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
  • Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
  • 14 Trang
  • File PDF-SCAN
  • 3855/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2020
  • Bộ Khoa Học & Công Nghệ 2020
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1DL8MkS-FfBp-IpTF1K0ctvCkwYsX7-Vj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 21, 2023

Share This Page