TCVN ISO-IEC 17043-2011 - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Chung Đối Với Thử Nghiệm Thành Thạo

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 26, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN ISO-IEC 17043-2011 - Đánh Giá Sự Phù Hợp - Yêu Cầu Chung Đối Với Thử Nghiệm Thành Thạo
  So sánh liên phòng thí nghiệm ngày càng được sử dụng một cách rộng rãi trên bình diện quốc tế với nhiều mục đích. Những mục đích tiêu biểu của so sánh liên phòng.
  TCVN ISO/IEC 17043:2011 thay thế TCVN 7777-1:2008 (ISO/IEC Guide 43-1:1997) và TCVN 7777-2:2008 (ISO/IEC Guide 43-2:1997).
  TCVN ISO/IEC 17043:2011 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 17043:2011
  TCVN ISO/IEC 17043:2011 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page