TCVN TCN63...73-2002 - Bêtông thủy công và các vật liệu dùng cho bêtông thủy công

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 2, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  - Mã hiệu tiêu chuẩn:
  14TCN 63-2002: Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 64-2002: Hỗn hợp Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 65-2002: Hỗn hợp bê tông thuỷ công và Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.
  14TCN 66-2002: Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 67-2002: Xi măng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.
  14TCN 68-2002: Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 69-2002: Cát dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.
  14TCN 70-2002: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 71-2002: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.
  14TCN 72-2002: Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật.
  14TCN 73-2002: Nước dùng cho Bê tông thuỷ công - Phương pháp thử.

  Link Dowload:http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TieuChuanHoDap/TCN 63 73 2002 BNN.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page