TCXDVN 322-2004 - về thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 2, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tiêu chuẩn: TCXDVN322:2004
  Ban hành theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BXD ngày 09/22/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
  Nội dung tiêu chuẩn: Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền
  Sumary of Standard: Technical guide for selecting proportions of manufactured sand concrete

  Link Dowload:http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TieuChuanHoDap/TCXDVN 322 2004.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page