TCXDVN 337-2005 - Vữa Và Bê Tông Chịu Axit

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCXDVN 337-2005 - Vữa Và Bê Tông Chịu Axit
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa và bêtông chịu axit trên cơ sở thuỷ tinh lỏng, phụ gia đóng rắn và cốt liệu trơ. Theo cường độ, bêtông chịu axit được chia ra các mác M20, M25, M30 và M35. Các chỉ tiêu kỹ thuật của bêtông chịu axit phải thoả mãn các mức quy định tại bảng 2. Thiết bị và dụng cụ thử
  - Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 1g;
  - Khay đựng mẫu;
  - Sàng 1mm (theo TCVN 2230: 1977);
  - Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ ở 1100C;
  - Chổi quét mẫu;
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page