TCXDVN 364-2006 - Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 1, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  - Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
  - Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,
  Quyết định
  Điều 1.
  Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :
  TCXDVN 364 : 2006 "Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình"
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo
  Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  Link Dowload : http://www.vncold.vn/Modules/CMS/Upload/10/TIEUCHUAN DO GPS.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page