Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Quản Lý Văn Hoá, Xã Hội (NXB Dân Trí 2010)- Kim Thúy, 147 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, May 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thẩm Quyền Của Ủy Ban Nhân Dân Trong Quản Lý Văn Hoá, Xã Hội
  NXB Dân Trí 2010
  Kim Thúy
  147 Trang
  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của đất nước, của dân tộc, là chất liệu gắn kết cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là cơ sở để sáng tạo những giá trị tinh thần mới và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta.
  Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn cua mình thực hiện việc quản lý nhà nước về di sản vàn hóa ờ địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page