Thẩm Quyền Và Trách Nhiệm Của Đảng Cầm Quyền Và Nhà Nước Trong Việc Thực Hiện Quyền Lực Của Nhân Dân

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-13_22-29-53.png
  Trong công cuộc đổi mới đất nước, các văn kiện của Đảng đã xác định cơ chế: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm “xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”.
  Là một đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam có trọng trách lãnh đạo nhà nước và xã hội. Đảng muốn thực hiện đúng thẩm quyền và làm tròn trách nhiệm thì Đảng phải thường xuyên chăm lo mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và làm cho Nhà nước phải là một nhà nước mạnh.
  Nhằm góp phần tìm hiểu, nhận thức một cách sâu sắc hơn về vấn đề thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong thực hiện quyền lực của nhân dân, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân do GS.TS. Lê Hữu Nghĩa và PGS.TS. Bùi Đình Bôn đồng chủ biên.
  • Thẩm Quyền Và Trách Nhiệm Của Đảng Cầm Quyền Và Nhà Nước Trong Việc Thực Hiện Quyền Lực Của Nhân Dân
  • NXB Chính Trị 2013
  • Lê Hữu Nghĩa, Bùi Đình Bôn
  • 340 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8291
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page