Thánh Giáo Minh Thiện Đàn (1928 - 1938) - Nguyễn Văn Hồng, 279 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Giáo Minh Thiện Đàn
  (1928 - 1938)
  Nguyễn Văn Hồng
  279 Trang
  Chúng ta sẽ được một Quyển Thánh Giáo trong khoảng 11 năm từ năm 1928 đến năm 1938, tức là từ những ngày sơ khởi thành lập Minh Thiện Đàn ở Phú Mỹ cho đến khi Đức Phạm Hộ Pháp dùng Minh Thiện Đàn và Phạm Môn làm nền tảng để thành lập Cơ Quan Phước Thiện, chánh thức được Quyền Vạn Linh công nhận bằng Đạo Luật năm Mậu Dần ngày 15-Giêng-Mậu Dần (dl 16-2-1938) và Đạo Nghị Định số 48 / PT của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp ký ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938).
  Trong ý hướng bảo tồn và lưu truyền các lời Thánh ngôn quí báu dạy Đạo của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu,
  Tam Trấn Oai Nghiêm, và các Đấng Thiêng liêng khác, cũng như hoài bão phát huy nền Giáo lý và Văn hóa Cao Đài, chúng tôi xin đánh máy vi tính chép lại 2 Tập Thánh giáo Minh Thiện Đàn nói trên, phối hợp lại theo thứ tự ngày tháng năm âm lịch, đối chiếu với ngày tháng năm dương lịch, để làm thành một quyển duy nhứt Thánh giáo Minh Thiện Đàn.
  Nếu Quí bạn đạo nào còn lưu giữ Thánh giáo Minh Thiện Đàn khác với những bài trong tập Thánh giáo nầy, xin vui lòng cho chúng tôi chép lại để bổ sung vào đây cho thật đầy đủ. Đó là một điều rất quí báu lưu truyền cho các thế hệ sau.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page