Thánh Giáo Sưu Tập (Bính Dần 1986) - Hội Thánh, 51 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 4, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Giáo Sưu Tập
  Bính Dần 1986
  Hội Thánh
  51 Trang
  Chư chức vụ nhân viên được đặt để đó là Thiên mạng. Nếu chư đệ muội biết quí trọng Thiên mạng thì Thần khâm quỉ phục, Phật Tiên mới hộ trì. Nếu muốn cải tật cho nhau thì dùng Tứ Ðại Ðiều Qui, khiêm cung hoà ái, chơn chánh, mới có công năng diệu dụng mà cải hóa cho nhau. Sở dĩ quyền pháp không được nghiêm minh vì thiếu chân chánh. Chân chánh là nhân, Quyền pháp là quả. Nhân sanh quả, quả sanh nhân, cứ lẩn quẩn trong vòng lập đi, lập lại mãi. Thiếu chân thì nghịch lý, thiếu chánh thì nghịch Ðạo. Nếu nghịch đạo lý thì thần không khâm quỉ không phục, Phật Tiên không hộ trì. Tâm dấy động sanh ra điều bất ái, bất kính, làm quyền pháp không được nghiêm minh. Nếu quyền pháp không được nghiêm minh thì làm sao chư đệ muội hoàn thành được sứ mạng.
  Chừng ấy ma quỉ dẫn dắt do tâm phàm loạn động. Cơ quan là thân cây, mà mỗi chức vụ nhân viên đều là nhánh lá. Ðất vun bồi cho thân phát triển, nếu nhánh lá bị sâu rầy cắn phá thì không chỉ riêng nhành lá bị tổn thương mà làm hại cả toàn thân cây. Do đó, chư đệ muội hãy lấy tình thương mà cải tật cho nhau. Phải sửa đổi cho nhau, đừng vì sợ khảo đảo mà tránh né nhiệm vụ mà cho đó là thượng sách.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page