Thánh Giáo Vạn Hạnh Thiền Sư (Ấn Bản 2012) - Tầm Nguyên sưu tầm, 178 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Giáo Vạn Hạnh Thiền Sư
  Ấn Bản 2012
  Tầm Nguyên sưu tầm
  178 Trang
  Thánh Giáo Vạn Hạnh Thiền Sư - Tầm Nguyên sưu tầm Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, sanh tiền là người dân tộc Việt Nam sanh sống nơi đất nước Việt Nam và nhờ khổ công tu học hành đạo, tế chúng độ nhơn mà đắc Đạo cũng tại nơi đây. Thế nên anh linh khí phách của Ngài, mặc dầu đã thoát cảnh trần tù, thế tục để an hưởng thanh nhàn nơi miền Cực Lạc, nhưng hồn thiêng của Ngài vẫn còn vương vấn với đất nước và giống nòi Việt Nam.
  Đức Chí Tôn Thượng Đế tá danh Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ tại xứ Việt Nam, trước để cứu vớt một dân tộc nhỏ bé nhưng giàu lòng đạo đức còn biết tôn trọng Trời
  Phật, Thánh Thần, sau để độ rỗi quần linh nhơn loại trong kỳ ba Mạt Pháp nầy và để chuyển lập lại đời Thượng Nguơn Thánh Đức cho nhơn loại sau Hội Long Hoa.
  Vì thế, Đức Chí Tôn Thượng Đế giao sứ mạng giác ngộ dân tộc Việt Nam cho các vị Tiền Bối đã thành
  Đạo, đắc quả như Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Đức Lê Văn Duyệt, Đức Trưng Nữ Vương, Đức Vân Hương Thánh Mẫu v.v... Vạn Hạnh Thiền Sư đến với chúng ta vì tình nhơn loại nghĩa đồng bào và cũng là vì sứ mạng đối với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà chính Đức Thượng Đế và chư Phật, Tiên, Thánh, Thần cũng đều dùng huyền linh diệu điển giáng trần kỳ nầy để độ dẫn nhơn sanh. Ngài có giáng cơ đàn rất nhiều tại Minh Lý Thánh Hội (Chùa Tam Tông Miếu Sài gòn), Cơ quan Phổ Thông Giáo Lý Sài gòn, Bác Nhã Thiền Đường của Minh Lý Thánh Hội tại Long Hải và Trúc Lâm Thiền Điện thờ Đức Di Lạc Thiên Tôn tại Vĩnh Long.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page