Thanh Gươm Nghĩa Hiệp Quyển 2 (NXB Hưng Việt Thơ Xã 1928) - Hoàng Tân Dân, 52 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 13, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-3-13_15-42-18.png
  Thanh-Niên là hi-vọng của quốc-gia, tương-lai của thế giới. Như Thanh- Niên Thổ-Nhỉ-Kỳ nầy thật đáng làm gương cho phương « tận-tiến » vậy. Thanh-Niên người như thế ? Còn thanh-niên ta ra sao ? Cũng vì thanh niên mà quyển sách này mới ra đời ! Vậy ai là kẻ thanh-niên ? Trong lúc canh tàn đêm vắn, một bóng một mình, hãy nên gắn công miệng đọc lòng suy để khỏi phụ-tinh tác-giả ....
  • Thanh Gươm Nghĩa Hiệp Quyển 2
  • NXB Hưng Việt Thơ Xã 1928
  • Hoàng Tân Dân
  • 52 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/A511032639EE3B8
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page