Thành Lũy Phố Phường Và Con Người Hà Nội Trong Lịch Sử (NXB Văn Hóa Thông Tin 1999) -Nguyễn Khắc Đạm

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by bhanh8, Jun 2, 2020.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Lời giới thiệu 2. Mục lục 3. Lời giới thiệu của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc 4. Lời nói đầu 5. Chương 1: Miền đất Hà Nội trong lịch sử 6. Chương 2: Thành và lũy Hà Nội thời xưa. I- Giới sử học nghiên cứu và vấn đề thành lũy Hà Nội 7. II- Khái niệm về thành, lũy, thị và mối liên hệ giữa chúng với nhau 8. III- Những tài liệu gốc, đặc biệt là tài liệu viết về thành và lũy Hà Nội 9. IV- Những bản đồ cổ về thành lũy Hà Nội và việc xác định vị trí, kích thước thành Thăng Long 10. V- Giải quyết những ý kiến bất đồng 11. VI- Tổng kết sự xây dựng và biến đổi của hệ thống thành lũy Hà Nội thời xưa 12. VII- Giá trị thực tế của thành lũy Hà Nội 13. Chương 3: Thị và phố, phương Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. I- Sự hình thành và phát triển của cái thị Hà Nội thời phong kiến 14. II- Bộ mặt mói của cái thị Hà Nội thời Pháp thuộc 15. III- Sự vươn lên mạnh mẽ của cái thị Hà Nội thời đại của chúng ta 16. IV- Ba mươi sáu phố phường Hà Nội là gì? 17. V- Sự biến đổi tính chất của các phố Hà Nội trong quá trình lịch sử 18. VI- Vai trò của phường Hà Nội xưa và nay 19. Chương 4: Người Hà Nội qua các chế độ xã hội khác nhau. I- Người Hà Nội trong chế độ phong kiến 20. II. Người Hà Nội dưới chế độ thực dân Pháp 21. III. Người Hà Nội trong kỷ nguyên độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa 22. IV- Truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội 23. Chương kết luận: Mấy nhận xét tổng quát về Hà Nội 24. Những tài liệu tham khảo chính 25. Lời cảm ơn
  • Thành Lũy Phố Phường Và Con Người Hà Nội Trong Lịch Sử
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1998
  • Nguyễn Khắc Đạm
  • 302 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=67
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page