Thánh Ngôn Sưu Tập (1925 - 1971) - Nguyễn Văn Hồng (Trọn Bộ 4 Tập)

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Ngôn Sưu Tập
  (1925 - 1971)
  Nguyễn Văn Hồng
  Trọn Bộ 4 Tập
  Ngoài những bài Thánh Ngôn và Thi Văn Dạy Đạo trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển do Hội Thánh ấn hành thì còn có rất nhiều bài Thánh Ngôn và Thi Văn khác của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng thiêng liêng giáng cơ dạy Đạo, chưa được tập hợp in thành sách để lưu truyền và phổ biến trong bổn Đạo.
  Trong ý hướng bảo tồn và lưu truyền các lời vàng ngọc dạy bảo đạo đức của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu
  và các Đấng thiêng liêng, chúng tôi cố gắng sưu tầm, chọn lựa và sắp xếp các bài Thánh Ngôn cũng như các bài Thi Văn theo thứ tự thời gian giáng cơ, tạo thành nhiều tập sách gọi là Thánh Ngôn Sưu Tập.
  Chúng tôi dự kiến làm thành 4 quyển Thánh Ngôn Sưu Tập , tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử
  quan trọng của Đạo Cao Đài, kể ra:
  Thánh Ngôn Sưu Tập Quyển I: Từ năm 1925 đến 1934.
  Trong thời gian 10 năm đầu tiên, Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung cầm quyền nền Đạo về mặt hữu hình.
  Năm 1934 (Giáp Tuất) thì Ngài qui Thiên.
  Thánh Ngôn Sưu Tập Quyển II: Từ năm 1935 đến 1941.
  Trong thời gian 7 năm nầy, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chưởng quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên
  và Cửu Trùng, cầm quyền nền Đạo.
  Năm 1941 (Tân Tỵ) là năm Đức Phạm Hộ Pháp bị bắt đồ lưu hải ngoại.
  Thánh Ngôn Sưu Tập Quyển III: Từ năm 1946 đến 1956.
  Năm 1946 (Bính Tuất) là năm Đức Phạm Hộ Pháp trở về Tòa Thánh tái thủ quyền hành, và năm 1956 (Bính Thân) là năm Đức Ngài lưu vong sang Nam Vang nước Cao Miên.
  Thánh Ngôn Sưu Tập Quyển IV: Từ năm 1957 đến 1971.
  Trong thời gian 15 năm nầy, Đức Cao Thượng Sanh về Tòa Thánh Tây Ninh cầm quyền nền Đạo. Năm 1971 (Tân Hợi) là năm Đức Cao Thượng Sanh đăng Tiên.
  Link download
  Trọn bộ 1 link
  http://www.daotam.info/booksv/pdf/pdf2/TNST-TB.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page