Thánh Ngôn Sưu Tập - Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu (1929-1969) - Kim Hương, 50 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Ngôn Sưu Tập - Thánh Ngôn Đức Diêu Trì Kim Mẫu
  1929-1969
  Kim Hương
  50 Trang
  Chúng tôi nhận thấy trong 2 quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I và II của Hội Thánh xuất bản từ trước đến nay, không có bài Thánh Ngôn nào của Đức Diêu Trì Kim Mẫu (thường gọi là Đức Phật Mẫu).
  Do đó, trong quyển sách nói về Báo Ân Từ và Hội Yến Diêu Trì Cung nầy, chúng tôi cố gắng sưu tập các bài Thánh Ngôn của Đức Diêu Trì Kim Mẫu để cống hiến chư Đồng Đạo, nhứt là bên Nữ phái.
  Việc sưu tập nầy chắc còn nhiều thiếu sót, ước mong các Bạn Đạo có những bài Thánh Ngôn của Đức Phật Mẫu khác với các bài trong tập sách nầy, xin cho chúng tôi sao lục đặng chép vào đây cho đầy đủ hơn.
  Diêu Trì Cung đã thượng sớ cho Chí Tôn và Bảo Đạo Chơn Quân kiện nơi Ngọc Hư Cung. Thiếp còn nhớ khi đến dìu dắt chư Đạo hữu vào đường Đạo, phải mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thì Thiếp đã nói bởi vì tình riêng của mấy Đấng Chơn Quân đến lo cứu độ chớ không phận sự chi trong lúc nầy, và cũng bởi lịnh Chí Tôn sai khiến, chắc rằng: Nếu không phải Thiếp mở Đạo thì không phương thành Đạo đặng. Khi Thiếp mở Đạo thì độ ai? Có phải là cả Chức sắc Hiệp Thiên Đài. Các Chơn Quân thiệt tình của Thiếp là ai chăng?

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page