Thánh Ngôn Trích Yếu (Ấn Hành 2012) - Tầm Nguyên sưu tầm, 70 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thánh Ngôn Trích Yếu
  Ấn Hành 2012
  Tầm Nguyên sưu tầm
  70 Trang
  Là tín đồ Cao Đài, có lẻ không ai mà chẳng từng đọc, nghiền ngẩm, học tập Giáo lý từ quyển Thánh
  Ngôn Hiệp Tuyển do Đức Chí Tôn Đại Từ Phụ cùng các Đấng Thiêng Liêng trực tiếp giáng cơ dạy Đạo.
  Bản thân đạo đệ cũng vậy, cũng đã từng thường xuyên đọc đi đọc lại những bài Thánh huấn trong quyển
  Thánh kinh này, nhất là từ khi rời xa quê hương, lưu lạc nơi xứ lạ quê người tận phương trời hải ngoại xa
  xăm này. Trong những lần như vậy, đạo đệ thường có thói quen hay gạch dưới, đánh dấu, ghi chú những
  lời dạy bảo quan trọng để có thể dễ dàng tìm đọc lại những đoạn Đạo lý cần học hỏi nhằm giúp bổ túc,
  cải sữa, giồi trau những đức tính, phẩm chất mà đạo đệ cảm thấy mình, dù đã có một số cố gắng, vẫn còn
  có quá nhiều thiếu sót, khiếm khuyết, hay chưa thật hành được trọn vẹn.
  Đạo đệ mạo muội chép ra những đoạn Thánh ngôn được gạch dưới quan trọng đối với thiển kiến và mục tiêu học Đạo riêng của đạo đệ, làm thành quyển ebook nhỏ này với hy vọng chư Đạo Hữu, Đạo Tâm, có cùng thói quen học hỏi Đạo lý từ những bài Thánh Ngôn, Thánh Giáo trong quyển Thánh Ngôn
  Hiệp Tuyển, tìm thấy phần nào được trợ giúp, cùng đem lại lợi ích thiết thực trong quá trình học hỏi, tu
  hành của mình thì đạo đệ cũng lấy làm vinh hạnh và mãn nguyện.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page