Thành Ngữ Điển Tích Quyển 2 (NXB Nam Cường 1949) - Diên Hương, 264 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by dimberyn, Dec 26, 2016.

 1. dimberyn

  dimberyn New Member

  [​IMG]
  Tôi không có tham-vọng soạn ra một cuốn tự-dien. Tuy-nhiên quy’én THÀNH-NGỮ ĐIEN-TÍCH trình-bày theo thề-thức tư-dièn. THÀNH-NGỮ BIEN TICH gồm những danh-từ, từ-nguyền, ca-dao, thi-phú, vấn-từ, diền-tích, lịch-sử, sắp theo thứ tự a b dể tiện bể tra-cứu. Những tài liệu vấn-chương ấy, tôi siru-tầm từ nẵm 1901, bồn-tàm là dề dùng riêng ; nhưng các bạn yêu vàn nghĩ có the giúp ích trong muôn một cho trẻ em dương học tập tiếng việt, khuyên tôi cho xuất-bản ngay lúc nầy, khi văn-liệu việt-ngữ mai-một da nhiêu. Vì le ấy, tôi không giô* làm của riêng nữa, mặc dáu biết quyen sách nầy còn nhiều khuyết-diem ; mong sao se được nhiều dọc-giả hạ-cố bo-túc cho, hầu sau nầy ke tỉm học tiễng việt sể có một kho vấn liệu dáy-dủ, xứng dáng vói văn-chương
  • Thành Ngữ Điển Tích Quyển 2
  • NXB Nam Cường 1949
  • Diên Hương
  • 264 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AFDC40777F21CF6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Apr 28, 2021

Share This Page