Thanh Quy Tu Viện Chơn Như (NXB Tôn Giáo 2010) - Thích Thông Lạc, 125 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Sách liệt kê những quy định về giới cần thiết để các tu sinh trong tu viện Chơn Như sống hòa hợp và tu tập Định. Ngoài ra sách còn quy định thêm những điều cần thiết phải tuân thủ khi đang sống tu trong Tu viện.

  eBook có trong tuyển tập DVD Thích Thông Lạc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page