Thập Nhị Thời Quân (Mậu Tý 2009) - Nguyên Thủy, 301 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên


  [​IMG]
  Thập Nhị Thời Quân
  Mậu Tý 2009
  Nguyên Thủy
  301 Trang
  Sự ra đời của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
  “Có nhiều người viết Đạo sử và đã nói cho người ngoại quốc hiểu Đạo. Trong ấy có nhiều điều không đúng sự thật, nhứt là trong các bài Cơ.
  Đạo ban sơ thế nào?
  Nhiều người đã nói đến, đã giảng lịch sử Đạo, nhưng không đúng lịch sử chút nào hết. Sự thật như thế này: Trong năm Ất Sửu: các Thầy, các Ông, từ hàng Thẩm phán, Phủ, Huyện, muốn tìm một sự thật mà thiên hạ đã làm đảo lộn trong giới trí thức đương thời là “Con người có thể thông công cùng các Đấng thiêng liêng vô hình được” nhứt là thuyết này đã làm cho cả Âu Châu sôi nổi, nhiều sách vở đã tung ra cả hoàn cầu do các Hội Thần linh học và Thông thiên học đã khảo cứu một cách rõ rệt.
  “Loài người có thể sống với cảnh thiêng liêng kia như chúng ta đang sống đây vậy.” Cái triết lý ấy làm cho nhiều người, nhứt là người học thức muốn tìm tàng thấu đáo.
  Nơi hạng học thức ấy có một người cố tâm hơn hết là Đức Cao Thượng Phẩm. Ban sơ chưa biết gì, chỉ làm
  theo phương pháp bên Âu Châu hay bên Pháp là Xây bàn. Cái duyên ngộ Đạo của chúng tôi lúc đó chưa có quyền năng thiêng liêng xúi biểu hay xô đẩy. Chúng tôi muốn tìm hiểu huyền vi bí mật thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã tạo ra càn khôn Vũ trụ. Sách vở để lại cũng nhiều, nhưng thật ra lý thuyết ấy làm cho chúng tôi chưa quyết định về tín ngưỡng cách nào mà đức tin đã có thật vậy.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page