Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam (NXB Chính Trị 2017) - Nguyễn Long Hải

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Nov 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-14_14-50-48.png
  Cuốn sách trình bày có hệ thống thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay với những nội dung về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung, hình thức, các bộ phận hợp thành thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước; tham khảo thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước của một số nước trên thế giới; khái quát hóa quá trình hình thành, phát triển thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; tập trung đánh giá thực trạng thể chế và việc thực hiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước hiện nay trên nền tảng Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, phân tích đưa ra các quan điểm, yêu cầu và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước.
  Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:
  Chương I: Những vấn đề lý luận về thể chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước;
  Chương II: Thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và trong lịch sử lập hiến Việt Nam;
  Chương III: Thực trạng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay;
  Chương IV: Thực tiễn áp dụng thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề đặt ra;
  Chương V: Hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
  • Thể Chế Pháp Lý Về Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2017
  • Nguyễn Long Hải
  • 213 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8288
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page