Thể Chế Phát Triển Nhanh-Bền Vững (NXB Chính Trị 2021) - Trần Quốc Toản, 658 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đã từng bước đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế phát triển xã hội. Tuy nhiên, về cơ bản, đó là thể chế phát triển theo chiều rộng, trong khi hiện nay đất nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, nhiều nội dung của thể chế cũ không còn phù hợp, trở thành lực cản đối với sự phát triển. Hơn nữa, trong bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh và phức tạp, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ có những bước phát triển mới mang tính đột phá, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc đã và đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra những cơ hội lớn cùng với những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của nước ta... Do đó, để không bị tụt hậu xa hơn, tận dụng được những thời cơ thuận lợi, bảo đảm sự phát triển nhanh - bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như thế và lực của đất nước, vấn đề xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững đang là đòi hỏi cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn mới.
  Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến những vấn đề lý luận và thực tiễn về thể chế phát triển nhanh - bền vững ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới do PGS.TS. Trần Quốc Toản làm chủ biên, GS.TS. Phùng Hữu Phú và GS.TS. Tạ Ngọc Tấn làm đồng chủ biên. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở kết quả nghiên cứu bước đầu của Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX.04.29/16-20 “Những cơ sở lý luận - thực tiễn phục vụ cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia KX.04/16-20 “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020” do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì.
  • Thể Chế Phát Triển Nhanh-Bền Vững
  • NXB Chính Trị 2021
  • Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn
  • 658 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2021

Share This Page