Thi Ca Bình Dân Việt Nam Quyển 2-Xã Hội Quan (NXB Sống Mới 1969) - Nguyễn Tấn Long, 619 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by admin, Jun 15, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Qua tập đầu cùa « Thi ca bình dân Việt-nam » chúng ta chỉ mới đi vào bản chất con người, tìm hiều con người trước lẽ sống. Với sự hiểu biết ấy, chúng ta cũng chỉ mới nhóm lên một (tóm lửa soi rọi vào cõi u minh của dĩ vãng. Tuy nhiên, Dù là một dóm lửa, một ánh sáng lu mờ, chúng ta vẫn thấy cần thiết khi phải nối lại một dĩ vãng với hiện tại, tìm.hiều lịch sử diễn biến của con người.
  Dòng thời gian ẩy cho phép chóng ta xác dịnh lịch sừ con người lằ cuộc diễn biên của tầm tư dí dần vằo lịch sử tiẽn hóa của khỗì óc, và lịch trình tìẽn hóa này dã làm lịch sử cho tâm tư con người, và cuổi cùng chúng ta dừng bước ở sự cách biệt hiện hừu giữa con người thời xưa và con người thời■ nay. Sự cách biệt ẫy dằnh dău một tiẽn trình lịch sử.
  Như vậy, ở tập dău chúng ta chì mới tìm hièu quan niệm nhân sinh của người bình dân thời xưa. Mà thê giới thi ca binh dãn không phải chì riêng con ngươi, riêng tãm tư con người, mằ còn có cả nẽp sổng xầ hội, một tồ chức x3 hộl làm nền tảng cho cuộc sông.
  • Thi Ca Bình Dân Việt Nam Quyển 2-Xã Hội Quan
  • NXB Sống Mới 1969
  • Nguyễn Tấn Long
  • 619 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/003323971
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 1, 2017
  LePhiYen likes this.

Share This Page