Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại Quyển Hạ (NXB Xuân Thu 1990) - Phạm Thanh, 387 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Oct 15, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thơ là nguồn cảm xúc của con người ở trước những sự vật xẩy ra trên vũ trụ hoặc thuộc về bản ngã hoặc thuộc về khách quan được tạo lên thành câu và thành lời … Thơ là một bộ môn trong các ngành văn - học và văn - nghệ. Nếu nói văn nghệ và văn - học là các món ăn tinh thần cần thiết cho con người, thì chính thơ cũng là một trong những món ăn này vậy. Do đó, nói đến sinh hoạt xã - hội, người ta không thể bỏ thơ và những thi nhân ra ngoài mà không cần biết đến. Hơn nữa, sự nghiệp của thi nhân cũng như của các văn nghệ sĩ khác lại là những sự nghiệp cao quý. Sự nghiệp ấy phải đem vào thật sự của tinh thần cùng khối óc sáng tạo và phải chân thành, chính ngay ở tại bản thân mình, phải chủ động, phải tự lực, không thể đi mượn, đi van xin cầu lụy, hoặc bằng thế lực hay là các mưu mô, thủ đoạn…Trước đây, ở nước ta, trên đàn văn học và văn nghệ đã có quyển « Thi Nhân Việt Nam » của Hoài Thanh, Hoài Chân ra đời để giúp các bạn đọc biết sơ qua về thân thế và ít nhiều thi - phẩm của một số thi nhân. Nhưng sách ấy đến bay giờ đã lui xa thế - hệ vì từ xa đến nay đã gần 20 năm, mà trong khoảng thời gian ngót một phần tư thế kỷ này, trên thi đàn Việt Nam đã xuất hiện ra thêm không biết bao nhiêu nhà thơ nữa, nhất là tác phẩm ấy lại đã bỏ sót khá nhiều những nhà thơ ngay ở đương thời mà không đề cập đến. Vì vậy, và vì sự cần thiết của một số đông các bạn đọc, chúng tôi xin soạn ra tập này lấy tên là Thi Nhân Việt – Nam Hiện Đại để kịp thời cung ứng cho nhu cầu hiện nay.
  • Thi Nhân Việt Nam Hiện Đại Quyển Hạ
  • NXB Xuân Thu 1990
  • Phạm Thanh
  • 387 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://docs.google.com/viewerng/vi...QAD0d/thi-nhan-viet-nam-hien-dai-quyen-ha.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page