Thi Pháp Của Huyền Thoại (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - E. M. Meletinsky, 591 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by admin, May 2, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-19_13-13-6.png
  Bạn đọc đang cầm trong tay bàn dịch cuốn sách của M eletinskv E lca /a M oiseevich - một trong những học già nổi tiếng nhất hiện nay vé các lĩnh vực folklore học và ký hiệu học. Ỏng là tác giả cùa hơn 300 bài báo và cuốn sách được cởng bố ờ N g a và nhiều nước trên thế giới dành cho những vàn đề cùa folklore và huyển thoại, là người sáng lẠp ra trường phái nghiên cứu lý thuvết folklore, hội viên H ội lighten CỨII Tự sự dân gian (ỊIIỔC /í; ( International Society for Fo lk-N a rra tive R esearch) và thành viên của Trung tâm Kỷ hiệu liọc và Ngôn ngũ học quốc tẽ ở U rbino, Italy (Centro Internazionale di Sem io tica e di L in g u istic a ). Hleaza M oiseevich M eletinsky sinh ngày 22.10.1918 ờ K h arko v, nhưng từ 1921 g ia đinh ông chuyển lẽn sống ừ M oskva. N ám 1940 óng tốt nghiệp K h o a V àn học, N ghệ thuật và N gồn ngữ ("B a n phương T â y ” ) thuộc H ọ c viện Triết học. V ã n học và L ịc h sứ ( I F L I ) . Đ â v cũng là thời k ỳ ở H ọ c viện đang nổi lên xu hướng chống lối tiếp cận vản học
  • Thi Pháp Của Huyền Thoại
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • E. M. Meletinsky
  • Trần Nho Thìn, Song Mộc (dịch)
  • 591 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/119136
  https://drive.google.com/file/d/18v2SXKLytjteeV5hMXH1zlHepOksSWna
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Apr 20, 2022

Share This Page