Thi Văn Quốc Cấm Thời Pháp Thuộc (NXB Sài Gòn 1968) - Thái Bạch, 534 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Mar 22, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ ngày dân tộc ta thu hòi chủ quyần và lãnh thò dến nay, rừng tôi, tôi vẫn ước mong có một tập sách ghi lại những thi vấn bị cấm trong thời thuộc Pháp qua, vì đó là những di-sàn tinh thân vỏ cùng quý giá của tiền nhản dề lại. Những thi vấn ấy phải nói là những bài có tác dụng hun đúc rốt mạnh ý chí quật khởi của dản tộc, và đó cãng‘ chỉnh là những SÍT liệu xưomg máu mà những ngưòri dán Việt-Nam sõng thác vì Tồ quồc Việt-Nam không thề bỏ qua dược*
  Giữa lúc tôi đang bân khoăn vì càu chuyện trên dây thì quyền « THI VẰN QUỐC CĂM — THỜI PHÁP THUỘC » của bạn Thái-Bạch dưa lại cho tỏi được cái hán hạnh đề xem trước, và xin thèm ý kiến. Như trút được gánh nặng trong lòng, tỏi lật từng trang xem, xem dín đàu như thây thêm bốc dậy tinh thăn dán tộc đến đó, và rất lấy làm mừng cho quõc dán trong lúc t chống văn-hồa nô dịch » này có một sử liệu quý ra dỉri. Tập này tuy chưa đây dủ, nhưng phải nhận dày là một bưórc đi trước và là cà một công trình của một người bièn soạn và sưu tâm.
  • Thi Văn Quốc Cấm Thời Pháp Thuộc
  • NXB Khai Trí 1968
  • Thái Bạch
  • 534 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiSGVTcElSYmFDS2s/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page