Thi Văn Sưu Tập (1925-1934) - Nguyễn Văn Hồng, 66 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thi Văn Sưu Tập
  1925-1934
  Nguyễn Văn Hồng
  66 Trang
  1.
  Âm dương tuy cách cũng Trời chung,
  Thấy trái nên đây mới tỏ cùng.
  Thắt dạ thuyền xưa không đậu bến,
  Đau lòng hạc cũ chẳng về tùng.
  Cúi đầu đành chịu thân trăm tuổi,
  Ngước mắt ngơ trông bặt chín trùng.
  Mạnh yếu há ngồi cam chịu vậy,
  Hay chi cá chậu với chim lồng.
  2.
  Chim lồng bao thuở lại non xanh,
  Ngóng mắt trông vơi chốn thoát mình.
  Dựng nước chẳng ai tài tướng lược,
  Liều mình thiếu kẻ đáng hùng anh.
  Vầy thuyền chi sợ cơn giông tố,
  Hiệp chủng còn hơn cuộc chiến tranh.
  Thìn dạ chờ châu về hiệp phố
  Nơi mình sự nghiệp mới tan tành.
  ...
  Trích Thi Văn: Thập Thủ Liên Hoàn

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page