Thích Danh Tự Thơ Quyển 1-Từ Tự (NXB Nguyễn Văn Việt 1932) - Huệ Đăng, 30 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Mar 30, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-7-3_10-48-18.png
  Trong bộ Trí độ luận có nói rằng: Các pháp tuy không, nhưng bực trí phải lấy cái tri kiến mình mà nghiên cứu tinh thần trong danh tự, phân tĩa từ nét mà giải tỏ pháp nghĩa cho người đặng hiểu, ấy cũng là một đệ nhứt phương tiện trợ Đạo vậy, tức là trong bộ bá bát Tam muội gọi rằng một pháp Tam muội thích danh tự đó. Nên nay ta noi theo pháp Tam muội ấy mà nghiên cứu trong tinh thần chữ Từ này phân tĩa từ nét rồi hiệp lại thành chữ mà giải tỏ thữa nghĩa và lấy lời trong kinh luân, nhuận sắc kiết thành đề đăng cho bạn đồng chí tri thức xem coi, ấy cũng mở thêm đặng một bực tri kiến cho người đời ấy vậy. Nay nghiên cứu tinh thần chữ Từ phân tĩa nghĩa lý sau này.
  • Thích Danh Tự Thơ Quyển 1-Từ Tự
  • NXB Nguyễn Văn Viết 1932
  • Huệ Đăng
  • 30 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1P0LZ7pPlfu85oHWqcRKV9a2oDZVkZ1a6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 3, 2022

Share This Page