Thiên Đạo Hoằng Khai (Ấn Bản 2010) - Đoàn Kim Sơn, 128 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiên Đạo Hoằng Khai
  Ấn Bản 2010
  Đoàn Kim Sơn
  128 Trang
  Để hườn nguyên Thiên tánh và trở về ngôi vị cũ của mình, phải noi theo Đạo.Từ bỏ nhiễm tâm của mình để sáng suốt tìm học và hòa mình vào với cái sống vô sanh vô diệt của Đấng Hóa Công, đó là con đường tiến hóa có tên là Thường Đạo.
  Nay, chính Đức Chí Tôn lại đến phổ hóa nhân loại hữu duyên này và cho biết cái nhất nguyên của pháp sống và cái vô lượng của pháp tâm linh là do sự phân ngôi và phân tánh của Ngài mà có. Ngài đến mở ra Phi Thường Đạo để hộ hiệp chúng ta trở về cội nguồn.
  Vậy con người là Phật mang xác phàm chứ không phải là xác phàm học để có tâm ý Phật. Đánh thức được Phật tâm không cần quá nhiều lý giáo. Chỉ cần tạo dựng lại tự tín, tha tín và Thiên tín thôi. Để được vậy, Ngài đến để hiệp hộ chúng ta Thần. Thần không phải là cái chi huyền bí buộc ta phải tin mà là khả năng tự chủ của ta để ta có thể tạo ra huyền diệu cảnh của riêng mình.
  Ngoài Thần, Tam Trấn còn hộ hiệp chúng ta Tinh và Khí nữa để chúng ta có thể xây dựng được ánh sáng cho thể chất, tâm tình và linh hồn của mình.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page