Thiên Đạo (NXB Minh Tâm 1963) - Nguyễn Trung Hậu, 181 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiên Đạo
  NXB Minh Tâm 1963
  Nguyễn Trung Hậu, Phan Trường Mạnh
  181 Trang
  Từ xưa đến nay không biết chữ, không học mà thông Đạo và đắc đạo thì chỉ có Đức Huệ Năng Lục Tổ
  mà thôi, kỳ dư hầu hết các nhà tu hành ít nhất phải biết chữ, nhiên hậu mới đọc kinh đọc sám hiểu nghĩa mà hành đúng theo Chơn Truyền của chư Tổ để lại. Vậy học thức là lợi khí tối cần cho người tu hành. Về thế tục, muốn công danh được hiển đạt, hàng sĩ phu phải bác lãm quần thơ, phải trải qua cảnh rừng nhu
  bát ngát. Về Đạo học công trình lại còn khó khăn hơn nữa. Nguyên nhơn sự khó khăn ấy là: Phạm vi của Đạo học thuộc về phần siêu hình trừu tượng mà các Đạo thơ nhiều khi lại có những suy luận bất đồng nếu không nói là tương phản nhau.
  Đạo học đã là một khoa học trừu tượng thì khi nhà tầm đạo gặp phải hai ý kiến bất đồng thì thật không biết căn cứ vào đâu mà biện phân chơn giả? Như vậy, càng đọc Đạo thơ nhiều thì đọc giả càng
  hoang mang nếu đọc giả không biết tự chủ để cho “sách chuyển”. Vậy, người tầm Đạo phải biết chọn sách mà đọc. Đọc một quyển Đạo thơ mà lĩnh hội được ý nghĩa tổng quát của một nền Đạo thì hay hơn là đọc nhiều quyển.
  Quyển Thiên Đạo là một trong các loại sách nên đọc ấy. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời nay đã gần
  ba mươi năm, kinh sách được ban hành không biết bao nhiêu mà kể. Ngoài những quyển kinh đọc mà các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ tả ra có một giá trị đặc biệt, lại có những quyển Đạo thơ do các nhà tu hành dày kinh nghiệm trước tác cốt giúp tài liệu cho người tầm Đạo. Loại Đạo thơ thứ nhì nầy cũng rất cần ích cho người.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page