Thiên Đạo (Quý Mão 1963) - Nguyễn Trung Hậu, 178 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiên Đạo
  Quý Mão 1963
  Nguyễn Trung Hậu, Phan Trường Mạnh
  178 Trang
  Quyển Thiên Đạo là một trong các loại sách nên đọc ấy. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ra đời nay đã gần ba mươi năm, kinh sách được ban hành không biết bao nhiêu mà kể. Ngoài những quyển kinh đọc mà các Đấng Thiêng Liêng giáng cơ tả ra có một giá trị đặc biệt, lại có những quyển Đạo thơ do các nhà tu hành dày kinh nghiệm trước tác cốt giúp tài liệu cho người tầm Đạo. Loại Đạo thơ thứ nhì nầy cũng rất cần ích cho người. Nó là những lời nói, lời khuyên của các bậc tiền bối cố gắng làm cho con đường người sau sắp được dễ dàng đẹp đẻ.
  Quyển Thiên Đạo nầy, ngoài những từ ngữ đặc biệt của Đạo học, đã được viết với một lối văn bình dị có một sức hấp dẫn lạ thường, khiến cho đọc giả lúc nào cũng vui mà theo chân tác giả, để trải qua những tầng chí tịnh chí thanh của cảnh Hư linh, rồi đi sâu vào những vấn đề có thể làm trở ngại bước tiến của người tầm Đạo, nếu cái vấn đề nầy không được trình bày một cách khúc chiết rành mạch.
  Đọc quyển Thiên Đạo xong, đọc giả sẽ có một ý niệm tổng quát về phần triết lý và sự tổ chức của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay là Đạo Cao Đài và sẽ nhận thấy rằng Tân Tôn giáo nói trên căn cứ vào một Đức Tin suy lý (La Foi raisonnée).
  Những vấn đề căn bản đều được trình bày rõ rệt mà bất cứ ai cũng nhận thức được.Trong thời kỳ hổn loạn nầy, nhân tâm điên đảo đương tầm lối ra, quyển Thiên Đạo ra đời rất là hợp thời vậy và công sưu tầm của tác giả thật là không nhỏ về “phương hướng dân qui thiện” và xướng minh triết lý của “Tứ giáo qui nguyên”.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page