Thiền Định Thực Hành (Ấn Hành 2003) - Dã Trung Tử, 70 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thiền Định Thực Hành
  Ấn Hành 2003
  Dã Trung Tử
  70 Trang
  Tham thiền và nhập định là hai giai đoạn trong tiến trình tu chơn tịnh luyện, hai giai đoạn này được Đức
  Hộ Pháp cho biết rằng:
  “Nhớ lại từ khi Đức Chí Tôn chọn Bần đạo làm Hộ Pháp, dạy Bần Đạo phò loan, chấp bút. Đặc biệt hơn
  hết là chấp bút, vì nhờ chấp bút mà Bần Đạo được Đức Chí Tôn dạy cách tham thiền. Khi biết tham thiền rồi mới nhập tịnh, nhưng nhập tịnh không phải dễ, chỉ sai một tý, sót một chút, là có thể hỏng cả cuộc đời… Nhập tịnh đúng rồi còn phải nhờ các Đấng Thiêng Liêng mở huệ quang khiếu, mới xuất hồn ra được. Con đường mà chơn thần xuất ra rồi về với Đức Chí Tôn là con đường Thiêng Liêng hằng sống đó vậy. Chính Bần Đạo được Đức Chí Tôn mở huệ quang khiếu nên mới về hội kiến cùng Đức Chí Tôn và đã học hỏi được nơi Đức Chí Tôn nhiều điều bí yếu bí trọng.” (Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp đêm 13/08/ Mậu Tý – 16/09/1948).
  Như vậy tham thiền là phần mở đầu trong tiến trình tu luyện, theo nghĩa đen của tham thiền là giữ lòng thanh tịnh để nghiên cứu thấu triệt đạo lý. Như vậy phần này nằm trong tiêu chuẩn thực hiện Tam Lập nhất là lập đức.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page