Thiên Kinh Qur'an Và Bản Dịch Ý Nghĩa Nội Dung Bằng Việt Ngữ - Hassan Bin Abdul Karim, 1232 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 25, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Thiên Kinh Qur’an với thể văn xuôi gieo vần độc đáo với nội dung vô cùng phong phú làm cho người nghe say mê. Qur’an là một kiệt tác vô địch mà không một nhà văn hào hay thi nhân A-rập nào có thể sáng tác nổi một tác phẩm tương tự.

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page